1. Condiţii generale de utilizare a site-ului www.fotografinromania.ro

Accesarea şi folosirea fotografiilor, informaţiilor, elementelor grafice ori a altor elemente din site-ul menţionat anterior, implică acceptarea termenilor şi condiţiilor de utilizare prezentate în pagina de faţă. Pentru folosirea în cele mai bune condiţii a site-ului www.fotografinromania.ro, recomand citirea cu atenţie a tuturor celor prezentate mai jos.

Dacă nu sunteţi de acord cu termenii şi condiţiile expuse, nu accesaţi site-ul.

Prin termenul de utilizator se înţelege orice entitate care accesează site-ul.

Prin termenul de site, referit în legătură cu www.fotografinromania.ro, se înţeleg toate paginile din componenţa site-ului www.fotografinromania.ro.

Fotografiile, informaţiile, elementele grafice ori a alte elemente pe care site-ul le conţine au un caracter exemplificativ - didactic, fiind furnizate în scopul unei informări de ordin general, fără a fi însoţite de vreun fel de garanţii, explicite sau implicite. Având în vedere limitările impuse de spaţiul restrâns destinat textelor, există posibilitatea ca informaţiile cuprinse în textele respective să nu fie complete. În aces caz, utilizatorul le poate completa prin consultarea altor surse.

Textele care însoţesc pozele şi care provin din alte surse decât autorul site-ului sunt marcate ca atare prin menţiunea sursa sau surse ori similar, la finalul textului respectiv.

În cazul în care, resursa bibliografică reprezintă informaţii preluate din mediul online, aceasta va putea fi accesată urmând link-ul indicat de sursa, în caz contrar, din motive de economie de spaţiu, indicaţia bibliografică va putea fi vizualizată prin menţinerea cursorului asupra sursa.

În cazul în care, informaţiile ce însoţesc o poză sunt constituite în mai multe paragrafe şi sunt preluate dintr-o singură sursă, aceasta este menţionată în finalul ultimului paragraf. De asemenea, informaţiile care însoţesc o poză, pot face referire şi la alte subiecte decât cel reprezentat de fotografie.

Sursele textelor care însoţesc imaginile sunt menţionate în pagina cuprinzând referinţele bibliografice.


Autorul poate şterge şi/sau adăuga orice informaţie pe site sau întrerupe orice activitate a site-ului fără o notificare prealabilă. În cazul link-urilor către alte site-uri, autorul nu garantează tipul de informaţie şi/sau nu confirmă existenţa acesteia prin accesarea respectivei legături. De asemenea, nu garantează exactitatea informaţiilor sau materialelor respective la un moment dat. Rămâne la aprecierea dumneavoastră să vizitaţi sau nu respectivele site-uri, să luaţi sau nu în considerare informaţia găsită acolo.


Autorul şi proprietarul site-ului www.fotografinromania.ro este Vaivoda Vlad Ştefan.

2. Drepturile asupra conţinutului site-ului

Toate fotografiile, elementele grafice ori alte elemente din conţinutul paginilor sunt proprietatea autorului. Informaţiile ori alte elemente care provin din terţă parte ori care au fost preluate din alte site-uri ori surse, sunt menţionate ca atare, textual şi/sau prin existenţa legăturii către sursa originală.

Conform art. 33 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe:

3. Reguli de utilizare a fotografiilor, elementelor grafice ori a altor elemente din conţinutul site-ului www.fotografinromania.ro

Toate fotografiile, elementele grafice ori alte elemente din conţinutul site-ului sunt proprietatea autorului şi pot fi utilizate cu respectarea legislaţiei specifice drepturilor de autor şi a drepturilor conexe (Legea nr. 8 din 14 martie 1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare), respectiv prin obţinerea acordului scris din partea autorului şi cu menţionarea sursei. De asemenea, nu aveţi dreptul de a modifica în niciun mod materialele de pe acest site sau să le reproduceţi, să le expuneţi public ori să le distribuiţi cu scop comercial iar utilizarea neautorizată a acestora poate încălca legislaţia în domeniu.

4. Limitări ale răspunderii

Scopul site-ului www.fotografinromania.ro este de a informa, de a prezenta conţinut foto şi textual privind diverse locuri din România. Autorul nu garantează rezultatele ce s-ar putea obţine din utilizarea informaţiilor prezentate prin intermediul site-ului şi nici disponibilitatea spre folosire a oricăror informaţii prezente pe site. Toate pozele, elementele grafice ori alte elemente din conţinutul paginilor prezentate în site au un caracter informativ, sunt oferite ca atare, fără garanţii.

Autorul nu va fi raspunzător pentru niciun fel de pagube sau pierderi directe, indirecte, accidentale ori de orice altă natură, suferite de utilizatori sau de sistemele de calcul, pagube ce pot rezulta din utilizarea sau imposibilitatea utilizării fotografiilor, elementelor grafice ori a altor elemente din conţinutul site-ului.

Este posibil ca site-ul să conţină erori, date inexacte sau incomplete. Dacă observaţi greşeli în structura site-ului, sunteţi rugaţi să contactaţi autorul pentru ca acesta să le corecteze.

5. Link-uri către alte site-uri

În paginile site-ului www.fotografinromania.ro există link-uri către alte pagini din Internet. Autorul nu este răspunzător pentru conţinutul acestor pagini sau pentru eventualele erori, informaţii eronate, încălcarea oricărei legi, probleme tehnice ori alte probleme ce ţin de paginile respective. Legăturile către alte pagini din Internet nu arată că site-ul www.fotografinromania.ro este asociat cu oricare dintre acestea, cu proprietarii ori autorii site-urilor către care indică legăturile amintite. Chiar dacă intenţia autorului site-ului este de a găsi respectivele pagini de interes, în completarea celor cuprinse în www.fotografinromania.ro, acesta nu are nicio răspundere sau obligaţie de orice natură faţă de aceste pagini, autori sau proprietari ale acestora ori pentru informaţiile, materialele ori alte elemente pe care site-urile respective le conţin.

6. Link-uri către www.fotografinromania.ro

Orice site are dreptul să adauge legături către paginile de pe site-ul www.fotografinromania.ro. Nu este permisă încorporarea paginilor de pe site-ul www.fotografinromania.ro alte pagini, decât cu acordul scris al proprietarului.

7. Menţiuni finale

Autorul îşi rezervă dreptul de a putea efectua orice modificări ale acestor prevederi, precum şi orice modificări de formă şi/sau conţinut asupra site-ului www.fotografinromania.ro sau orice alte modificări ce ar putea afecta site-ul, fără a fi necesară vreo notificare prealabilă în acest sens către utilizatori.

Site-ul www.fotografinromania.ro se adresează tuturor categoriilor de vârstă. Prin utilizarea site-ului aţi luat la cunoştinţă şi sunteţi de acord cu termenii şi condiţiile prezentate în această pagină.

Oficiul Român pentru Drepturile de Autor